Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.: 41 252 87 30
kom.: 512 137 443
biuro@klimek-nieruchomosci.pl


Godziny urzędowania biura:
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00


Dział techniczny
tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl

Dział księgowości
tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl

Dział pośrednictwa nieruchomościami
tel.: 41 252 87 31

Zarząd Energetyki Cieplnej m.Skarżysko-Kamienna Sp.z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 10 września 2012r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-22(18)2012/291/X/BG zatwierdził nową Taryfę dla ciepła. Taryfa ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 września 2012 r. poz.2506.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.w Skarżysku-Kamiennej podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowa Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Opłaty za wodę i ścieki w 2010

Woda:

1. Opłata zmienna - gospodarstwa domowe

2. Opłata zmienna - pozostali odbiorcy

netto

2,41 zł/m3

3,21 zł/m3

brutto

2,58 zł/m3

3,43 zł/m3

Ścieki:

1. Opłata zmienna - gospodarstwa domowe

2. Opłata zmienna - pozostali odbiorcy

 

2,96 zł/m3

3,11 zł/m3

 

3,17 zł/m3

3,33 zł/m3

Zarząd Energetyki Cieplnej m.Skarżysko-Kamienna Sp.z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-1(11)2010/291/VIII/DS zatwierdził nową Taryfę dla ciepła. Taryfa ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 146 z dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 96 z dnia 13 maja 2010 r. i obowiązuje w związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2010r.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE wzrasta stawka za dostarczane ciepło o 10%.