Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


Akty prawne

Tu znajdziesz aktualne teksty ustaw i rozporządzeń (mieszkaniowych, nieruchomościowych, z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, Kodeksów).

Własność lokali - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r
Nowelizacja ustawy o własności lokali
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 6. VII. 1982r. o Księgach wieczystych i hipotece
Ustawa z dnia 23 IV 1964 r. Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o pomocy społecznej
 
 
Powered by Phoca Download