Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl


Godziny urzędowania biura:
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00


Dział techniczny
tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl

Dział księgowości
tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl

KLIMEK - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę:

  • finansowo-księgową: prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczość finansowa, windykacja należności, ubezpieczenia budynków,
  • eksploatacyjną: dostawa mediów: wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wywóz ścieków i nieczystości stałych, utrzymanie należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków oraz terenu działek i chodników,
  • techniczną: prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie wykonawców świadczących usługi w zakresie remontów, usuwanie awarii, nadzór nad pracami remontowymi, weryfikacja dokumentacji robót remontowych pod względem merytorycznym i finansowym,
  • prawną: w zakresie zgodnym z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, opracowywanie umów,
  • pośrednictwo nieruchomościami: profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obsługujemy klientów zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym