Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


Sezon zimowego ogrzewania w mieszkaniach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jaki i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej zwraca się z gorącą prośbą o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach mieszkalnych.

Definicja nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej wynikająca z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jest bardzo ogólna i stanowi, że: "Nieruchomością wspólną są te części budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali (art. 3 ust. 2 u.w.l.), a także grunt (ewentualnie prawo użytkowania wieczystego), na którym wzniesiono budynek"

Od czasu wprowadzenia do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych, systematycznie narasta problem niedoborów jakie muszą pokrywać zarządcy nieruchomości przy rozliczaniu się z dostawcami wody - zakładami wodociągowymi.

Wiele wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem uzyskania zaspokojenia swoich wierzytelności z tytułu nieopłaconych kosztów zarządu nieruchomością wspólną w wypadku zbycia lokalu przez zadłużonego względem nich właściciela. Poniższe rozważania mają na celu ukazanie pozycji Wspólnoty Mieszkaniowej we wspomnianej sytuacji oraz wskazanie możliwych dróg postępowania w celu odzyskania wierzytelności.

Problemy z wentylacją w mieszkaniach każdy z nas chciałby, by jego dom czy mieszkanie były jak najbardziej komfortowe. Dlatego podczas prac wykończeniowych próbujemy zadbać o najmniejszy szczegół, mogący mieć wpływ na poprawę komfortu. Wybieramy najlepsze dla nas materiały, armaturę, grzejniki, sprzęt RTV, AGD i prawie zawsze zapominamy o najważniejszym elemencie - sprawnej wentylacji.