Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


  1. Zaczynamy od przeprowadzanie audytu energetycznego - Takie są wymagania procedury i lepiej widać co trzeba ocieplić, co wymienić
  2. Teraz wybrać bank kredytujący - Bez pieniędzy nie zrealizuje się nawet najgenialniejszych pomysłów
  3. Złożyć wniosek o udzielenie kredytu - Jak zwykle, bank sprawdzi naszą "zdolność kredytową"

Zarząd, to podejmowanie wszelkich decyzji i czynności, które zmierzają do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym. Zarząd lub w imieniu jego wybrany Zarządca winien również podejmować wszelkie starania w celu inwestowania w nieruchomość, aby uzyskać w przyszłości pożytki obniżające koszty członków Wspólnoty.

Uprawnienia i obowiązki Zarządcy wynikają z przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, Ustawy o własności lokali jak również innych ustaw i przepisów wykonawczych. Szczegółowy zakres uprawnień jak i obowiązków powinna określać umowa o zarządzanie nieruchomością.

Termomodernizacja

Po pierwsze - przeprowadzamy audyt energetyczny

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej. Audyt energetyczny może wykonać jedynie akredytowany audytor o odpowiednich kwalifikacjach. Aktualna lista uprawionych specjalistów znajduje się na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Koszt takiego opracowania dla budynku wielorodzinnego waha się w granicach 2-4 tys. zł.