Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


Kolegium Honorowe Miasta Skarżyska-Kamiennej w 2000 roku przyznało p. Elżbiecie Klimek oraz Włodzimierzowi Krupie właścielom firmy budowlanej „Murbet” tytuł Skarżyszczanina Roku w dziedzinie „Organizator Przedsiębiorczości – biznesmen roku”. Nagroda jest wyróżnieniem osób z terenu powiatu, ich działalności, bądź twórczości w celu podkreślenia ich wybitnych osiągnięć, wyników i efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości oraz prowadzenia działań wynikających z ich osobistego zaangażowania.

W 2007 roku Prezes „Murbet Nieruchomości Sp.z o.o.” – Elżbieta Klimek otrzymała wyróżnienie w konkursie „Znak Równości” za tworzenie przyjaznych warunków pracy dla kobiet i mężczyzn. Wizytówką firmy jest młoda, wykwalifikowana kadra pracownicza cechująca się komunikatywnością i profesjonalnym podejściem do klienta.

Podczas Konferencji Skarżyskich Wspólnot Mieszkaniowych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Paryska 227 otrzymała nagrodę w kategorii: "Termomodernizacja roku". W latach 2007/2008 Wspólnota wykonała kompleksową termomodernizację budynku.

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 30 okazała się Najbardziej Energooszczędnym Budynkiem w kategorii wybudowanych przed 1981 rokiem w Skarżysku Kamiennej. Zużycie ciepła w sezonie grzewczym 2008/2009 wynosiło 0,33 GJ/m2 . Nagrodzona została dwukrotnie w 2009 i 2010 roku.

Natomiast podczas II Konferencji Skarżyskich Wspólnot Mieszkaniowych nagrodę w konkursie „Termomodernizacja roku” odebrał zarząd i zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rejowska 24. W 2009 roku wspólnota wykonała termomodernizację budynku.

Termomodernizacja to obecnie temat numer jeden w środowisku zarządów, zarządców i właścicieli lokali we wspólnotach - jest bowiem tym przedsięwzięciem, które sprawia, że maleje zużycie ciepła w budynku a co za tym idzie, maleją opłaty ponoszone przez mieszkańców na poczet centralnego ogrzewania.