Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


Czy możliwa jest współpraca trzech wspólnot mieszkaniowych w temacie zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy nimi? Co możemy zrobić, aby choć trochę zintegrować mieszkańców?

Będziemy próbowali to sprawdzić w najbliższych miesiącach przy wsparciu Fundacji Ludzie z Natury.

16-go czerwca został zrobiony pierwszy krok w tym kierunku! Członkinie Fundacji przeprowadziły konsultację społeczną angażując do tego mieszkańców Wspólnot Konarskiego i Popiełuszki. Udało się zebrać wiele ciekawych pomysłów, mieszkańcy mogli również wyrazić swoje obawy. Naszym wnioskiem było, że warto spróbować od czegoś małego. Dlatego też trzy wspólnoty mieszkaniowe biorące udział w konsultacji wyraziły gotowość wzięcia udziału w projekcie Zielona Ławeczka.

Podczas spotkania była również przestrzeń na wspomnienia. Dowiedzieliśmy się między innymi, że w zimę na boisko była wylewana woda, która tworzyła lodowisko z którego korzystali mieszkańcy okolicznych budynków. W lato boisko te nie służyło jedynie do gry w kosza, ale również odbywały się na nim potańcówki.

Cieszymy się bardzo, że jako firma zarządzająca nieruchomościami możemy również angażować się społecznie i dać mieszkańcom szansę poznania się i zrobienie czegoś wspólnie dla swojej społeczności.

Spotkanie to było pierwszym naszym krokiem, który podjęłyśmy we wsparciu mieszkańców trzech bloków przede wszystkim w integracji międzysąsiedzkiej, tak aby odbudować relacje między mieszkańcami, stworzyć dla nich neutralną przestrzeń do rozmowy i zapoznania się między sobą. Bardzo się cieszymy, że uczestnicy są chętni na kolejne spotkania! A my jako firma zarządzająca nieruchomościami w Skarżysku-Kamiennej możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego procesu. 

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu “Jak rozmawiać?”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy norweskich i EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.